takst partner vest, nano media
Takst Partner Vest består av fire erfarne takstmenn: Stig Opheim, Kjell Erik Bjorheim, Atle Skogstrand og Erik Johannesen.
akst Partner Vest er medlem av Norges Takseringsforbund og autorisert i henhold til forbundets regler, herunder krav til skole og etterutdanning.

For Takst partner vest har vi designet logo, responsive nettsider og diverse trykksaker

nettside: www.tpvest.no

takst partner vest, nano media

takst partner vest, nano media